สมบัติ การจนารักพงศ์.

ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สรรค์สร้างความรู้" / โดย สมบัติ การจนารักพงศ์ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544. - (8), 51 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9742412359 ;


ระบบการเรียนการสอน.
การสอน.

LB1027.23 ส53 2544
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter