เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. - กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2543. - 105 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ดัชนี.

9748463761 ;


การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
ความร่วมมือทางการศึกษา.

LA1221 ก744 2543
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter