พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับแนวพระราชดำริเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ / สถาบันพระปกเกล้า. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2542. - 40 หน้า ; 19 ซม.

จัดพิมพ์เนื่องในงานสัปดาห์พระปกเกล้า


ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484.


รัฐธรรมนูญ--ประวัติ.--ไทย

DS584 ป4 พ46 2542
สถาบันพระปกเกล้า.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter