การสอนงาน = Job Instruction [videorecording] / Job Instruction สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 2543. - 1 ตลับ ( 20 นาที) : เสียง, สี. ; 1/2 นิ้ว.


การสอน.
การทำงาน.

av VC 44/070
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter