รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) การจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง / การจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. - กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. - 1 เล่ม (263 แผ่น) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--ไทย--ระยอง.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--ไทย--ระยอง.
คุณภาพสิ่งแวดล้อม.


ระยอง--ภาวะสิ่งแวดล้อม.
หาดแม่รำพึง (ระยอง)

QH545 A1 ร644 2535
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter