ร่วมคิดร่วมเขียน ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด / สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ; [บรรณาธิการ], ศศิธร เล็กสุขศรี ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543. - 128 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9742410569 ;


การเรียนรู้.
การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.

LB1061 ร43 2543

ศศิธร เล็กสุขศรี.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter