ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน : คู่มือการเรียนการสอนการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมสำหรับครูอาจารย์และผู้นำชุมชน / อมร รักษาสัตย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2543. - 427 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9748709124 ;


ประชาธิปไตย.
รัฐธรรมนูญ.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

JC423 ป46 2543

อมร รักษาสัตย์,
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter