55 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร / บรรณาธิการ พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542?. - 189 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486-2541

9748257647 ;


มหาวิทยาลัยศิลปากร--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยศิลปากร--ประวัติ.

LG395 B337 ห65 2542

พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter