หลักสูตรการจัดการสุขลักษณะและระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กองส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. - กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2542. - 418 หน้า ; 30 ซม.


อุตสาหกรรมอาหาร--การควบคุมการผลิต--มาตรฐาน.
อาหาร--สุขาภิบาล.

TX537 ห46 2541
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter