พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์.

เครื่องบันทึกเทป = Tape recorders / พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์. - กรุงเทพฯ : บริษัทอิเลคทรอนิคส์เวิลด์, 2530. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.


เสียง--การบันทึก.
เครื่องบันทึกเสียง.

TK7881.6 พ6ค7
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter