แนะแนวการศึกษา [วีดิทัศน์] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2540] - 1 ตลับ (135 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

เก็บมาฝากจากการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การพัฒนาทักษะการอ่านเอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การเรียนให้ประสบความสำเร็จ ความเครียดจะเอาชนะได้อย่างไร คุณภาพบัณฑิตในยุคของการแข่งขัน (27 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที)


นักศึกษา--ปฐมนิเทศ.
การศึกษาทางไกล.
บัณฑิต--การจ้างงาน.

av STOU VC 41/018
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter