คีสิน กุสสลานุภาพ.

รูปแบบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนชาวสงขลา พึงประสงค์ : ศึกษาความต้องการของประชาชน ในการปกครองตนเองโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด / คีสิน กุสสลานุภาพ. - [2541?] - (1-12), 187 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม. + แบบสอบถาม 1 ฉบับ (7 หน้า)

บรรณานุกรม: แผ่น 177-182.


การปกครองท้องถิ่น--ไทย.
การบริหารรัฐกิจ--ส่วนภูมิภาค.
การเลือกตั้ง--ไทย.

JS7403 A8 ค65 2541
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter