แจ๊ค, มินทร์ อิงค์ธเนศ.

ก้าวข้ามศตวรรษ / แจ๊ค, มินทร์ อิงค์ธเนศ ; ปฐม อินทโรดม เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น, 2540. - 357 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9740008844 ;


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การจัดการธุรกิจ.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.

HD30.28 ม63 2540

ปฐม อินทโรดม.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter