การเสวนาสร้างสรรค์เรื่อง"ความรับผิดชอบร่วมกัน ข้าราชการการเมือง : ข้าราชการประจำ" / เกษม สุวรรณกุล ... [และคนอื่นๆ], คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2536. - 39 หน้า ; 28 ซม.

J67 2536 Frontlog จัดเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 3 เมษายน 2536 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.


ข้าราชการ.
ข้าราชการการเมือง.

JQ1746 ก27 2536

เกษม สุวรรณกุล.
คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter