ส. ศิวรักษ์, 2475-.

วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่ง ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / ส. ศิวรักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เสมสิขาลัย, 2538. - 87 หน้า ; 19 ซม.

9742601143 ;


ปรัชญา.


ไทย--ภาวะสังคม.
ไทย--อารยธรรม.

B175 ส64 2538
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter