นพวรรณ จงวัฒนา.

พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ อังกฤษ-ไทย / นพวรรณ จงวัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - 120 หน้า ; 19 ซม. - เอกสารสถาบัน ; หมายเลข 254/41 . - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์. เอกสารสถาบัน ; หมายเลข 254/41. .

9746374567 ;


ประชากรศาสตร์--พจนานุกรม.

HB849 น45 2541
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter