ชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน [เทปเสียงประกอบชุดวิชา] / การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2536] - 2 ตลับ (110 นาที)

การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ตลับที่ 1-2 (110 นาที).


การศึกษา--หลักสูตร.
หลักสูตร.
การสอน.

av STOU 20701 GT TC-S 41/001
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter