วิเชียร ตันตระเสนีย์.

พจนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ = Thai-Malay-English dictionary / วิเชียร ตันตระเสนีย์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการหนังสือ, 2536. - 225 หน้า ; 21 ซม.

9748758095 ;


ภาษาไทย--ภาษามาเลเซีย.--พจนานุกรม
ภาษาไทย--ภาษาอังกฤษ.--พจนานุกรม

PL4187 M3 ว62 2536
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter