นวม สงวนทรัพย์.

สารานุกรมนักปรัชญาบุรพสมัย = A history of philosophy / นวม สงวนทรัพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540. - 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9742774392 ;


ปรัชญา--สารานุกรม.
นักปรัชญา--ชีวประวัติ.

B51 น54 2540
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter