สมภพ มานะรังสรรค์.

จากญี่ปุ่น / สมภพ มานะรังสรรค์. - กรุงเทพฯ : มติชน ; จัดจำหน่ายโดย งานดี, 2537. - (15), 245 หน้า ; 21 ซม.

9747114208 ;


การจัดการธุรกิจ.


ญี่ปุ่น--การค้า.
ญี่ปุ่น--ภาวะเศรษฐกิจ.

HF5349 J3 ส44 2537
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter