สโนว์, เอ็ดการ์.

ดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน = Red star over China / โดย เอ็ดการ์ สโนว์ ; แสงระวี แปล. - กรุงเทพฯ : สี่เกลอ, 2526. - 846 หน้า : ภาพประกอบ.


เหมา, เจ๋อตุง, ค.ศ.1893-1976.


ลัทธิคอมมิวนิสต์.


จีน--ประวัติศาสตร์.

DS777.55 ส9
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter