กัลยา ติงศภัทย์, ม.ร.ว.

รายงานผลการวิจัยทุนอุดหนุนเพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการเรื่อง การใช้คำเรียกขาน ในภาษาไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ = The use of address terms in Thai during the Ratanakosin Period / การใช้คำเรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. Use of address terms in Thai during the Ratanakosin Period โดย ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์, อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. - 97 หน้า. - งานวิจัย ; ลำดับที่ 20 .


ภาษาไทย--การใช้ภาษา.

PL4158 ก58

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter