ดอยซ์, มิตเซลล์ เอฟ.

เจาะญี่ปุ่น-อเมริกัน : ล้วงตับซามูไร-พญาอินทรี = Doing business with the Japanese / Mitchell F. Deutsch แต่ง ; มนูญ ตนะวัฒนา แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น, 2534. - 252 หน้า : ภาพประกอบ.

9748863719 ;


การจัดการธุรกิจ.


ญี่ปุ่น--การค้า.

HF5349 . J3 ด5จ7

มนูญ ตนะวัฒนา. Deutsch, Mitchell F.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter