ชุดวิชาการอ่านและการเขียนภาษาเขมร Khmer reading and writing / [sound recording] = ซีดีเสียงประจำชุดวิชาการอ่านและการเขียนภาษาเขมร [sound recording] การอ่านและการเขียนภาษาเขมร [sound recording] Khmer reading and writing [sound recording] สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563. - 1 แผ่น (194 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

ปฐมนิเทศชุดวิชาการอ่านและการเขียนภาษาเขมร / เรียงความ / ข่าว / บทความ / เอกสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ / จดหมาย / นิทานและตำนาน / สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล (9 นาที) -- (15 นาที) -- (13 นาที) -- (18 นาที) -- (13 นาที) -- (13 นาที) -- (17 นาที). นวนิยาย / เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / เรื่องเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม / เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา / กีฬา / ธุรกิจและการค้า / การเมือง / สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล (16 นาที) -- (16 นาที) -- (15 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- (16 นาที) -- (15 นาที).


MP3


ภาษาเขมร--การอ่าน.
ภาษาเขมร--การเขียน.

av STOU 11011 CDA-T 63/004

สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter