ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, ผู้แต่ง.

เมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคติ = Attitude adjusted / คณะผู้เขียน, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, อานนท์ ชวาลาวัณย์, วีรวรรธน์ สมนึก, บุศรินทร์ แปแนะ และ ทสพร ดำริห์. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ภาพพิมพ์, [2563] - 175 หน้า ; 19 ซม

บันทึกความทรงจำของบุคคลที่ถูก คสช. เรียกเข้าค่าย.

"เมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคติ" เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของสังคมไทยเมื่อตอนหลังการรัฐประหาร 2557 ที่โจรขึ้นมามีอำนาจและพยายามขะบอกกับทุกคนว่าพวกมันนั้นเป็นคนดี กระบวนการอย่างหนึ่งของโจรเหล่านี้คือการอุดปากผู้เห็นต่างด้วยทุกช่องทางที่มี ทั้งการประกาศใช้กฎอัยการศึก การประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคร่าว (ม.44) ในการข่มขู่ คุกคามประชาชนในประเทศ อาจจะเรียกได้ว่าในช่วงเวลานั้นเหล่าโจร คสช. ปกครองประเทศผ่านกลไกของการสร้าง "ความกลัว" ภายใต้ผ้าคลุมของ "คนดี".

9786163291165 ; ปกอ่อน


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย.
การเปลี่ยนทัศนคติ.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

JQ1749 ย622 2563

อานนท์ ชวาลาวัณย์, ผู้แต่ง. วีรวรรธน์ สมนึก, ผู้แต่ง. บุศรินทร์ แปแนะ, ผู้แต่ง. ทสพร ดำริห์, ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter