กำเนิดเทวดา / เรียบเรียง, มาลัย (จุฑารัตน์). - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562. - 496 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม

ภาคเทวโลก – ภาคหิมพานต์.

เรื่องราวของเทพและเทวดามีปรากฏอยู่ในสังคมทุกชนชาติ สืบทอดกันมาทั้งรูปแบบลายลักษณ์อักษรและมุขปาฐะ สะท้อนมุมมองต่อโลกของผู้คนในอดีต และเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่ยังเหลือเค้าโครงให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน กำเนิดเทวดา ได้รวบรวมเรื่องราว เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาในด้านต่างๆ ทั้งพราหมณ์พุทธ รวมไปถึงกรีก-โรมัน มาเล่าสู่กันฟังอย่างง่ายๆ ตามสไตล์นักเขียนมากประสบการณ์ มาลัย (จุฑารัตน์) มีทั้งเรื่องราวที่รู้จักกันดีเป็นสากล เรื่องที่อาจไม่เคยได้ยินได้ฟัง รวมไปถึงเรื่องราวของสัตว์หิมพานต์ สัตว์ในจินตนาการที่ปรากฏในศิลปะไทยหลายแขนง.

9786160034062 ปกแข็ง ;


เทพปกรณัม.
สัตว์ในเทพนิยาย.

BL1216 ก63 2562

มาลัย (จุฑารัตน์), ผู้เรียบเรียง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter