นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม / วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม สุรเดช โชติอุดมพันธ์, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562. - 638 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

สู่การตั้งคำถามเรื่องเวลาและสถานที่ -- การรับรู้ของมนุษย์: การจ้องมอง ผัสสะ อารมณ์ -- ว่าด้วยโลกและมนุษย์ -- ว่าด้วยการแปลและสื่อดิจิทัล.

9786164860025 ปกอ่อน ;


วรรณกรรม-- วิจัย.
วรรณกรรมกับสังคม.

PN73 น55 2562

สุรเดช โชติอุดมพันธ์, บรรณาธิการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter