สุพิชชา วงศ์จันทร์, ผู้แต่ง.

คู่มือองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ / เรียบเรียงโดย สุพิชชา วงค์จันทร์, วสันต์ อุนานันท์, ทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น, ชวพล หัชลีฬหา, บุษยา ภูฆัง, ณัฐนันท์ แซมเพชร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย, 2560. - 124 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 117-118.

เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ... อย่างมีคุณภาพ -- การทดสอบความพร้อม ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ -- การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยเก้าอี้ 14 ท่า -- การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยขวดน้ำ -- การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยยางยืด -- การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยไม้พลอง -- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ.


การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ.
การหกล้มในผู้สูงอายุ.

RA781 ส74 2560

วสันต์ อุนานันท์, ผู้แต่ง. ทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น, ผู้แต่ง. ชวพล หัชลีฬหา, ผู้แต่ง. บุษยา ภูฆัง, ผู้แต่ง. ณัฐนันท์ แซมเพชร, ผู้แต่ง.
กรมอนามัย. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter