โกวิท ชาญวิทยาพงศ์, ผู้แต่ง.

คู่มือการเขียนงานทางวิชาการ / ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์, รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. - [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. - (8), 104 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

บรรณานุกรม: หน้า [103]-104.

9786163144744 ปกอ่อน ;


การเขียนรายงาน.
การเขียนทางวิชาการ.

LB2369 ก956 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter