ขวัญฤทัย พันธุ, ผู้แต่ง.

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม / ขวัญฤทัย พันธุ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. - ก-ข, 63 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

บรรณานุกรม (หน้า 58-59) และดัชนี.

9789740339069 ปกอ่อน ;


การดูแลหลังศัลยกรรม.
การพยาบาลศัลยศาสตร์.

RD51 ข56 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter