สมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469 / สมุดภาพรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ มณฑลพายัพ บรรณาธิการ และผู้บรรยายภาพ, ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เชียงใหม่ : สถาบันพระปกเกล้า ; จังหวัดเชียงใหม่, 2561. - 399 หน้า : ทั้งหมดเป็นภาพประกอบ ; 33 ซม

หนังสือสมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469 ได้กล่าวถึง การเสด็จเยี่ยมเยืยนราษฎรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่มณฑลพายัพ ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ เพื่อทอดพระเนตรทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยนำเสนอเป็นภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย.


ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484.


ไทย (ภาคตะวันตก)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 7, 2468-2477.

DS584 ส473 2561

ธงทอง จันทรางศุ, บรรณาธิการ, ผู้บรรยายภาพ.
สถาบันพระปกเกล้า, ผู้จัดพิมพ์. จังหวัดเชียงใหม่, ผู้จัดพิมพ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter