สัญญา เคณาภูมิ, ผู้แต่ง.

ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัย = Decoding research conceptual framework and constructing research-based strategies / Decoding research conceptual framework and constructing research-based strategies สัญญา เคณาภูมิ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. - 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

9789740338642 ปกอ่อน ;


วิจัย.

HD30.4 ส622 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter