การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ รวมปาฐกถาจากการประชุมวิชาการนานาชาติ (2557-2560) / สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ; บรรณาธิการ, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่, วลักษณ์กมล จ่างกมล, ฟารีดา ปันจอร์, รอมฎอน ปันจอร์, นิชาภา เชิงสมอ ; ผู้แปลภาษาอังกฤษ, ธีรพัฒน์ อัศวสังสิทธิ, ยาสมิน ซัตตาร์ ; ผู้แปลภาษามลายู, อิมรอน ซาเหาะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปัตตานี : สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2562. - 159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

9786162715297 ปกอ่อน ;


การสร้างสันติภาพ--ไทย (ภาคใต้).
ความขัดแย้งทางการเมือง.

JZ5538 ก64 2562

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, บรรณาธิการ. กุสุมา กูใหญ่, บรรณาธิการ. วลักษณ์กมล จ่างกมล, บรรณาธิการ. ฟารีดา ปันจอร์, บรรณาธิการ. รอมฎอน ปันจอร์, บรรณาธิการ. นิชาภา เชิงสมอ, บรรณาธิการ. ธีรพัฒน์ อัศวสังสิทธิ์, ผู้แปล. ยาสมิน ซัตตาร์, ผู้แปล. ฮิมรอน ซาเหาะ, ผู้แปล.
มหาวิทยาลัยสงขลานคนรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, ผู้จัดพิมพ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter