วีระ หวังสัจจะโชค, ผู้แต่ง.

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ โคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย / วีระ หวังสัจจะโชค. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562. - 312 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 289-311.

9786164760356 ปกอ่อน ;


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย.
การพัฒนาประชาธิปไตย.
กฎหมายเปรียบเทียบ.

JQ1749.A15 ว64 2562
สถาบันพระปกเกล้า, ผู้จัดพิมพ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter