บุษบา สุธีธร, ผู้แต่ง.

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = Strategic communication / Strategic communication รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร, โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - (13)-264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

บรรณานุกรมและดัชนี.

9786161619527 ปกอ่อน ;


การสื่อสาร.

P90 บ75 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter