จูฮุย, ผู้แต่ง.

ภาพประวัติพระถังซัมจั๋ง / จูฮุย, เรียบเรียง ; เฮ่งกวงยู้, วาดภาพ ; แปลโดย กิตติ ตันทะเทวินทร์ (เย็นหงวน). - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : วัดโพธิ์แมนคุณาราม ชมรมมหายานและศิษยานุศิษย์, 2561. - (23), 391 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ภาพคน ; 21 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 378-379.


มีภาษาไทยและภาษาจีน.

9786164684966 ปกอ่อน ;


พระถังซำจัง, 546-664.
พระถังซำจั๋ง--ชีวประวัติ.

BQ8149.783.T5 จ75 2561

กิตติ ตันทนะเทวินทร์, ผู้แปล. เฮ่ง, กวงยู้, ผู้วาดภาพประกอบ. พสิษฐ์ อิทธิปรัชญาบุญ, บรรณาธิการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter