อนุชิดา ร่วมรักษ์, 2515- ผู้แต่ง.

ผลของลีโอนาร์ไดต์ดัดแปลงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาที่ปลูกในดินเหนียว = Effect of modified leonardite on growth and yield of cucumber (Cucumis sativus L.) growing in clay soil / Effect of modified leonardite on growth and yield of cucumber (Cucumis sativus L.) growing in clay soil นางอนุชิดา ร่วมรักษ์. - 2561. - [ก]-ฌ, 54 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม : แผ่นที่ [47]-49.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการจัดการการเกษตร --การศึกษาเฉพาะกรณี.


แตงกวา--การปลูก.
ดินเหนียว.
การศึกษาอิสระ--การจัดการการเกษตร.

IS สส 3 อ37 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter