ทิพวรรณ วงษ์ทองคำ, 2533- ผู้แต่ง.

การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าจากลาซาด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Online marketing communication influencing Bangkok consumers' decisions in purchasing from Lazada / Online marketing communication influencing Bangkok consumers' decisions in purchasing from Lazada นางสาวทิพวรรณ วงษ์ทองคำ. - 2560. - [ก]-ฎ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.(นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [74]-77.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


Lazada.


การสื่อสารทางการตลาด.
การตลาดอินเทอร์เน็ต--ไทย--กรุงเทพฯ

Thes นศ 1 ท63 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter