พิชชารัศมิ์ Marumura, ผู้แต่ง.

ธุรกิจสร้างสุข = The business for happiness: Japanese style / Business for happiness: Japanese style พิชชารัศมิ์ Marumura. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2561. - 1 online resource (239 หน้า)

บรรณานุกรม: หน้า 226-232.

9789740216254 (ebook) ;


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.
การจัดการองค์การ.

HD37.T5 พ62 2561eb
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter