กวินธร เสถียร, ผู้แต่ง.

10 เรื่องรู้เขา ก่อนเข้าชุมชน / สิบเรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน กวินธร เสถียร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562. - 177 หน้า ; 21 ซม

บรรณานุกรม (หน้า [137]-165) และดัชนี.

9786164261303 ปกอ่อน ;


การพัฒนาชุมชน.
การพัฒนาชุมชน--วิจัย.

HN49.C6 ก56 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter