เกียรติพงษ์ บุญจิตร, ผู้แต่ง.

Photoshop CC 2017 : professional guide / Professional guide : photoshop CC 2017 คู่มือฉบับสมบูรณ์ Photoshop CC 2017 ผู้แต่ง, เกียรติพงษ์ บุญจิตร ; บรรณาธิการ, ปิยะบุตร สุทธิดารา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์, 2560. - xi, 567 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม

9786162007903 ปกอ่อน ;


อโดบีโฟโตช็อบ.
Adobe Photoshop (Computer program)
Photoshop (Computer program)

T385 ก843 2560

ปิยะบุตร สุทธิดารา, บรรณาธิการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter