วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, ผู้แต่ง.

สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกยุค 4.0+ / โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, นักวิชาการผู้ก่อตั้งเว็บดังครองใจวัยรุ่น eduzones.com และ ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล, วิทยากรฝึกอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ให้คุณครูทั่วประเทศ. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2562. - 174 หน้า ; 21 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 173-174.

9786160833610 ปกอ่อน ;


การสอนอย่างสร้างสรรค์.
การสอน.

LB1027 ว646 2562

วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล, ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter