ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ผู้แต่ง.

หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. - 369 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

บรรณานุกรมและดัชนี.

9789740338406 ปกอ่อน ;


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา.
สถาบันอุดมศึกษา--การบริหาร.

LB2326.4 พ93 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter