สุรพล ไกรสราวุฒิ, ผู้แต่ง.

ศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม / เรียบเรียง, เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 58 หน้า ; 21 ซม

9786164073272 ปกอ่อน ;


พุทธศาสนา--คำศัพท์.
ธรรมะ--คำศัพท์.

BQ133 ส74 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม. ธรรมสถาน, ผู้จัดพิมพ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter