อมรรักษ์ สวนชูผล, ผู้แต่ง.

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ / ดร. อมรรักษ์ สวนชูผล. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561. - 184 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

บรรณานุกรม.

9786160832514 ปกอ่อน ;


ผู้สูงอายุ--การดูแล--ไทย.
การจัดการธุรกิจ.
การวางแผนผู้สูงอายุ.
ผู้สูงอายุ--การดำเนินชีวิต.

HQ1064.T5 อ44 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter