วิกานดา พรสกุลวานิช, ผู้แต่ง.

สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร / ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ ; ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. - 148 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม: หน้า [141]-148.

9786163144546 ปกอ่อน ;


การสื่อสาร.
สื่อมวลชน.
ทฤษฎีสารสนเทศ.

P91.27 ว62 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาการบริหารการสื่อสาร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter