ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา / บรรณาธิการเล่ม, นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน, รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์, สุนี ไชยรส. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2561. - 107 หน้า ; 21 ซม

"14 ตุลา ธรรมาธิปไตย" พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, "ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย" ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, "มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง" ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี.

9786169186076 ปกอ่อน ;


ประชาธิปไตย--ปาฐกถา.
ประชาธิปไตย--ไทย--รวมเรื่อง.

JQ1749.A15 ป63 2561

วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ. สุรัสวดี หุ่นพยนต์, บรรณาธิการ. สุนี ไชยรส, บรรณาธิการ.
มูลนิธิ 14 ตุลา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter