ใจทิพย์ ณ สงขลา, ผู้แต่ง.

การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล = Digital learning design / Digital learning design รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 247 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 242-247.

9786164685208 ปกอ่อน ;


เทคโนโลยีทางการศึกษา.
การเรียนการสอนผ่านเว็บ.

LB1028.3 จ93 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter