ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ผู้แต่ง.

"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. - (9), 280 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

บรรณานุกรม (หน้า [255]-268) และดัชนี.

9786163143464 ปกอ่อน ;


พรรคการเมือง--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2475-2484.

JF2011 ภ74 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter