โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ดอยตุง = Doi Tung / ดอยตุง Doi Tung เรียบเรียง, ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ ; แปล, พีริยา พงษ์สาริกัน, John Viano ; ภาพปก, เฉลิม อัคคะพู. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560. - 47 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม. - ชุดศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย. . - ชุดศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย. .


เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

9786160031894 ปกแข็ง ;


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559.


โครงการพัฒนาดอยตุง.


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
โครงการพัฒนาชนบท--ไทย.

DS586 ค944ด54 2560

พีริยา พงษ์สาริกัน, ผู้แปล. Viano, John, translator. เฉลิม อัคคะพู, ผู้วาดภาพประกอบ.
สถาพรบุ๊คส์. ฝ่ายวิชาการ, ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter